antet SC Drumuri si poduri SA
Data Titlu
15 ianuarie 2019 Anunt mediatizare
Societatea "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Sos. Alba Iulia, nr. 68, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea "Exploatare temporara balast", ce se desfasoara in extravilan Comuna Carta, lunca raului Cartisoara. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, din str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-15.00 si vineri intre orele 9.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului.
15 ianuarie 2019 Anunt mediatizare
Societatea "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Sos. Alba Iulia, nr. 68, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea "Exploatare temporara balast", ce se desfasoara in extravilan Comuna Carta, lunca raului Cartisoara.
22 august 2018 Anunt mediatizare
Societatea "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a avizului de Gospodarirea Apelor de la Administratia Bazinala de Apa Olt, pentru proiectul "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta XII", propus a fi amplasat in Cirta, extravilan, Tarla (Lunca) 50, nr. top 1150/82 – 1150/87, judetul Sibiu.
24 iulie 2018 Anunt mediatizare
Societatea "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta XII", propus a fi amplasat in Cirta, extravilan, Tarla (Lunca) 50, nr. top 1150/82 – 1150/87, judetul Sibiu.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A in zilele de luni - joi intre orele 9,00-15,00 si vineri intre orele 9,00-14,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A.
11 iulie 2017 Anunt mediatizare

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul Cirta XI", amplasat in extravilanul localitatii Cirta, tarla 50, parcelele 1150/88-1150/91.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-15,00 si vineri intre orele 9,00-13,00.
Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Sibiu, (in termen de 15 zile de la data aparitiei anuntului).

17 mai 2017 Anunt mediatizare

S.C. "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, titulara a proiectului "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta XI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, proiect propus a fi amplasat in terasa raului Cirtisoara, mal drept, extravilan, comuna Cirta, Lunca 50, parcelele 1150/88 – 1150/91, judetul Sibiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, in zilele de luni - vineri intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

13 aprilie 2017 Informare
Aceasta informare este efectuata de S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul social in Sibiu, judetul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68, telefon 0269-21 00 95, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Nationala "Apele Romane" citeste tot anuntul