antet SC Drumuri si poduri SA
17 august 2017 RAPORT privind executia mandatului in trim.II 2017
citeste tot anuntul
31 iulie 2017 ANUNT privind selectia pentru posturile de director – general, economic si productie - la Societatea Drumuri Si Poduri SA Sibiu
citeste tot anuntul
24 iulie 2017 Hotararea AGA nr. 7 din 21.07.2017
citeste tot anuntul
11 iulie 2017 Anunt mediatizare

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul Cirta XI", amplasat in extravilanul localitatii Cirta, tarla 50, parcelele 1150/88-1150/91.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-15,00 si vineri intre orele 9,00-13,00.
Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Sibiu, (in termen de 15 zile de la data aparitiei anuntului).

30 iunie 2017 Hotararea nr. 143 din 29 iunie 2017 a Consiliului Judetean Sibiu
citeste tot anuntul
22 mai 2017 Raportul executiei mandatului directorilor pe Trimestrul I 2017
citeste tot anuntul
17 mai 2017 Anunt mediatizare

S.C. "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, titulara a proiectului "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta XI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, proiect propus a fi amplasat in terasa raului Cirtisoara, mal drept, extravilan, comuna Cirta, Lunca 50, parcelele 1150/88 – 1150/91, judetul Sibiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, in zilele de luni - vineri intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

27 aprilie 2017 Convocator al Adunarii Generale a Actionarilor a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu pentru data de 25.05.2017
13 aprilie 2017 Informare
Aceasta informare este efectuata de S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul social in Sibiu, judetul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68, telefon 0269-21 00 95, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Nationala "Apele Romane" citeste tot anuntul
07 aprilie 2017 Anunt de mediatizare

S.C. "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta XI", propus a fi amplasat in Cirta, extravilan, tarla 50, nr. top 1150/88 – 1150/91, judetul Sibiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, in zilele de luni - joi intre orele 9,00-15,00 si vineri intre orele 9,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A.