antet SC Drumuri si poduri SA
15 ianuarie 2019 Anunt mediatizare
Societatea "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Sos. Alba Iulia, nr. 68, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea "Exploatare temporara balast", ce se desfasoara in extravilan Comuna Carta, lunca raului Cartisoara. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, din str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-15.00 si vineri intre orele 9.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului.
14 decembrie 2018 Hotararea AGA nr. 4 din 12 decembrie 2018
citeste tot anuntul
14 decembrie 2018 Decizia CA nr 21 din 12-12-2018
citeste tot anuntul
3 decembrie 2018 Convocator AGA 12 decembrie 2018
citeste tot anuntul
29 noiembrie 2018 Decizia CA nr. 20 din 26.11.2018
citeste tot anuntul
12 octombrie 2018 Decizia CA nr 19 din 09.10.2018
citeste tot anuntul
28 septembrie 2018 Deciziile CA nr 17 si 18 din 26.09.2018
citeste tot anuntul
22 august 2018 Anunt mediatizare
Societatea "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a avizului de Gospodarirea Apelor de la Administratia Bazinala de Apa Olt, pentru proiectul "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta XII", propus a fi amplasat in Cirta, extravilan, Tarla (Lunca) 50, nr. top 1150/82 – 1150/87, judetul Sibiu.
10 august 2018 Decizia CA nr. 16 din 7 august 2018
citeste tot anuntul
31 iulie 2018 Convocator AGA 7 august 2018
citeste tot anuntul