POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR
SI DIRECTORILOR DIN CADRUL SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU

Preambul

In conformitate cu prevederile art.39 alin.2 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa din inteprinderile publice (denumita in continuare OUG nr.109/2011), politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor din cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a inteprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

citeste mai mult...