S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul Cirta IX", amplasat in extravilanul localitatii Cirta, tarla 50, parcelele 1156/1/172-1156/1/186.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-15,00 si vineri intre orele 9,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Sibiu, (in termen de 15 zile)