S.C. "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, în categoria celor care nu necesita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluare adecvată pentru proiectul "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta IX", propus a fi amplasat in terasa raului Cirtisoara, mal drept, extravilan, comuna Cirta, Lunca 50, judetul Sibiu. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, in zilele de luni - joi intre orele 9,00-15,00 si vineri, intre orele 9,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsb.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.