Comisia de nominalizare/selectie a procedat in data de 10.03.2014 ora 14.00 la realizarea fazei a-2-a a selectiei- interviul candidatilor, care a avut ca si criterii de evaluare -Abilitătile de comunicare, Motivatia candidatului si Capacitatea managerială- si a hotărât urmatoarele:
- se declara admis la faza a-2-a a selectiei candidatul:
- Gavrea Alexandru Sorin

 

Numirea noului membru al Consiliului de Administraţie

Comitetul de nominalizare/selectie a inaintat Consiliului de administratie procesul verbal privind selectia efectuata si candidatul propus pentru postul de membru al Consiliului de Administratie si a vizat numirea acestuia conform Deciziei CA nr.11/14.03.2014.

Consiliul de administratie în funcţie va înainta la data 27.03.2014 către Adunarea generală a Actionarilor, propunerea noului membru al Consiliului de Administratie, cu care se va incheia ulterior un contract de mandat conform prevederilor OUG 109/2011.

Candidatul selectat va fi anuntat telefonic despre hotararea AGA în data de 27.03.2014 ora 16.00. Numele noului membru al Consiliului de Administratie se va publica si pe pagina web.