În urma anuntului privind organizarea selectiei "pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu", pana la termenul de depunere a actelor a fost înregistrat un singur dosar:
Comitetul de nominalizare/selectie a procedat in data de 04.03.2014 ora 14.00 la realizarea fazei 1 a selectiei
- verificarea dosarelor candidatilor sub aspectul conditiilor de forma si fond pentru participarea la selectie si a hotarat urmatoarele:
- se declară admis la prima faza a selectiei candidatul :
-Gavrea Alexandru Sorin