SC Drumuri si Poduri SA Sibiu cu sediul in Sibiu Şoseaua Alba Iulia nr.68, judetul Sibiu, organizează selectie pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administratie al societatii, în conformitate cu prevederile art.29 alin.2, alin.7 din OUG 109/2011, actualizată, privind guvernanţa corporativă a inteprinderilor publice.

Criteriile de selectie a candidatilor sunt urmatoarele:
- studii superioare;
- să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România şi să aibă capacitate deplină de exerciţiu.
- experienta de minim 3 ani intr-o functie de conducere din cadrul unei institutii /autoritati /intreprinderi publice sau societati comerciale, respectiv 5 ani de experienta în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar, pentru cei cu studii economice;
- să îndeplinească cerintele prevăzute de art.138 ind.2 din Legea 31/1990, republicată si actualizată, privind societătile comerciale.
- sa nu detina concomitent la data selectiei mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere in alte institutii /autoritati /intreprinderi publice sau societati comerciale;
-să îndeplinească criteriile prevăzute de de art.138 indice 2 din Legea nr.31/1990, republicată si actualizată, privind societăţile comerciale;

Acte necesare depunerii dosarului:
- formular de inscriere disponibil aici;
- copie carte de identitate;
- copie diploma de absolvire a studiilor în profesia deţinută;
- curriculum vitae model european, conform HG nr.1021/2004, pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
dovada privind experienta de minim 3 ani intr-o functie de conducere din cadrul unei institutii /autoritati /intreprinderi publice sau societati comerciale;
- cazier judiciar si fiscal
- scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă sau un loc de muncă anterior
- declaratie pe proprie raspundere disponibila aici.
Dosarele se pot depune pana la data de 03.03.2014 la sediul societatii din Sibiu Şoseaua Alba Iulia nr.68, telefon de contact 0269/21.00.95.

Selecţia va fi organizată în 2 faze:
-Faza 1 - verificarea dosarelor candidatilor sub aspectul conditiilor de formă si fond;
-Faza 2 - interviul pentru candidatii ale căror dosare au fost declarate conforme

Calendarul de desfăşurare a selectiei:
- termenul de depunere a dosarelor: 03.03.2014 ora 15.00
- verificarea dosarelor candidatilor si afisarea pe pagina web a listei canditatilor admisi sub aspectul îndeplinirii conditiilor de formă si fond : 05.03.2014 ora 16.00.
- interviul: 10.03.2014 ora 14.00 la sediul societăţii
- afisarea pe pagina de web a rezultatelor interviului si a listei candidatilor selectati spre a fi propusi aprobării AGA: din data 27.03.2014 ora 16.00

Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic despre Hotărârea AGA în data de 28.03.2014 ora 10.00.
Numele noului membru al Consiliului de Administratie ai SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu se va publica si pe pagina web a societăţii.