SC Drumuri si Poduri SA Sibiu cu sediul in Sibiu Şoseaua Alba Iulia nr.68, judetul Sibiu, organizează selectie pentru ocuparea posturilor de membrii ai Consiliului de Administratie al societatii, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Criteriile de selectie a candidatilor sunt urmatoarele:
- studii superioare;
- experienta de minim 3 ani intr-o functie de conducere din cadrul unei institutii /autoritati /intreprinderi publice sau societati comerciale, respectiv 5 ani de experienta în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar, pentru cei cu studii economice;
- să îndeplinească cerintele prevăzute de art.138 ind.2 din Legea 31/1990, republicată si actualizată, privind societătile comerciale;
- sa nu detina concomitent la data selectiei mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere in alte institutii /autoritati /intreprinderi publice sau societati comerciale;
- să îndeplinească criteriile prevăzute de de art.138 indice 2 din Legea nr.31/1990, republicată si actualizată, privind societăţile comerciale;

Acte necesare depunerii dosarului:
- formular de inscriere (disponibil aici);
- copie carte de identitate;
- copie diploma de absolvire a studiilor in profesia detinuta;
- curriculum vitae model european;
- dovada privind experienta de minim 3 ani intr-o functie de conducere din cadrul unei institutii /autoritati /intreprinderi publice sau societati comerciale;
- cazier judiciar si fiscal
- scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă sau un loc de muncă anterior
- declaratie pe proprie raspundere (disponibila aici).
Dosarele se pot depune pana la data de 11.06.2013 la sediul societatii din Sibiu Şoseaua Alba Iulia nr.68, telefon de contact 0269/21.00.95.

Selecţia va fi organizată în 2 faze:
-Faza 1 -verificarea dosarelor candidatilor sub aspectul conditiilor de formă si fond;
-Faza 2 -interviul pentru candidatii ale căror dosare au fost declarate conforme

Calendarul de desfăşurare a sectiei:
-termenul de depunere a dosarelor: 11.06.2013 ora 14.00
-verificarea dosarelor candidatilor si afisarea pe pagina web a listei canditatilor admisi sub aspectul îndeplinirii conditiilor de formă si fond : 12.06.2013 ora 16.00
-interviul: 13.06.2013 ora 12.00 la sediul societăţii
-afisarea pe pagina de web a rezultatelor interviului si a listei candidatilor selectati spre a fi propusi aprobării AGA: 18.06.2013 ora 16.00
Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic despre Hotărârea AGA în data de 27.06.2013 ora 16.00.
Numele membrilor Consiliului de Administratie ai SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu se va publica si pe pagina web a societăţii.