Comitetul de nominalizare si remunerare constituit pentru evaluarea/selectia candidatilor pentru functiile de directori a procedat in data de 22.07.2013 ora 10.00 la realizarea fazei a 2-a a selectiei - interviul candidatilor, care a avut ca si criterii de evaluare : Abilitătile de comunicare, Motivatia candidatului si Capacitatea managerială.

In urma interviului Comitetul de nominalizare si remunerare a hotărât urmatoarele:

se declara admisi la faza a-2-a a selectiei candidatii :

- Muntean Nicolae -pentru functia de director general
- Brus Ioan Lucian -pentru functia de director economic
- Goreaev Iulian Gabriel -pentru functia de director de productie


Numirea directorilor la SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU
Comitetul de nominalizare si remunerare care a efectuat selectia/evaluarea candidatilor pentru functiile de directori va inainta Consiliului de Administratie procesul verbal privind selectia efectuata si candidatii propusi pentru posturile de director general, director economic si director de productie la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu dintre cei care au fost declaraţi admisi.
La data de 26.07.2013 Consiliul de Administratie se va întruni pentru alegerea/numirea directorilor la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, cu care se va incheia ulterior un contract de mandat conform prevederilor OUG 109/2011.
Candidatii numiti de către Consiliul de Administratie pentru functiile de directori vor fi anuntati telefonic despre Decizia C.A. în data de 26.07.2013 ora 13.00.
Numele directorilor SC Drumuri si Poduri SA Sibiu se va publica si pe pagina web, pe toată durata mandatului.