In urma anuntului privind organizarea procedurii de evaluare/selectie prealabila a candidatilor pentru functiile de director general, director economic si director de productie la SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, pana la termenul de depunere a dosarelor s-au inscris la selectie un numar de 3 (trei) candidati. Comitetul de nominalizare pentru evaluare/selectie prealabila a candidatilor a procedat in data de 18.07.2013 ora 14.10 la realizarea fazei 1 a selectiei - verificarea dosarelor candidatilor sub aspectul conditiilor de forma si fond pentru participarea la selectie si a hotarat urmatoarele:

- se declara admisi la prima faza a selectiei candidatii :

- Muntean Nicolae -pentru functia de director general
- Brus Ioan Lucian -pentru functia de director economic
- Goreaev Iulian Gabriel -pentru functia de director de productie