SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr.68, judetul Sibiu, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 (privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice), organizeaza selectia pentru ocuparea posturilor de:
-director general;
-director economic;
-director productie.

Criteriile de selectie ale candidatilor pentru functia de director general sunt urmatoarele:
- studii superioare tehnice si manageriale de lunga durata;
- vechime in munca de cel putin 10 ani, din care cel putin 3 ani experienta relevanta in consultanta in management sau activitate de conducere in intreprinderi publice sau societati comerciale din sectorul privat;
- sa nu figureze cu inscrisuri in cazierul judiciar sau fiscal;
- sa indeplineasca criteriile prevazute de art.6 alin.2, art.73 indice 1 si de art.153 indice 13 din Legea nr.31/1990, republicata si actualizata, privind societatile comerciale.

Acte necesare depunerii dosarului:
- formular de inscriere (disponibil aici);
- copie carte de identitate;
- diploma de absolvire a studiilor superioare tehnice si manageriale de lunga durata (original si copie sau copie legalizata);
- alte diplome (master) sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate (original si copie sau copie legalizata);
- curriculum vitae model european, conform HG nr.1021/2004, pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
- copie carnet de munca/adeverinta/alt document justificativ pentru dovedirea vechimii in munca de cel putin 10 ani, din care cel putin 3 ani experienta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati comerciale din sector privat;
- copie carnet de conducere categoria B;
- adeverinta medicala;
- declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiei de director al unei intreprinderi publice (disponibila aici);
- cazier judiciar si fiscal;
- scrisoare de recomandare de la ultimul loc de munca sau un loc de munca anterior;
Dosarele se pot depune pana la data de 18.07.2013 la sediul societatii din Sibiu Soseaua Alba Iulia nr.68, telefon de contact 0269/21.00.95.

Criteriile de selectie ale candidatilor pentru functia de director economic sunt urmatoarele:
- studii superioare economice de lunga durata;
- vechime in munca de cel putin 10 ani, din care cel putin 3 ani experienta relevanta in consultanta in management sau activitate de conducere in intreprinderi publice sau societati comerciale din sectorul privat;
- sa nu figureze cu inscrisuri in cazierul judiciar sau fiscal;
- sa indeplineasca criteriile prevazute de art.6 alin.2, art.73 indice 1 si de art.153 indice 13 din Legea nr.31/1990, republicata si actualizata, privind societatile comerciale.

Acte necesare depunerii dosarului:
- formular de inscriere (disponibil aici);
- copie carte de identitate;
- diploma de absolvire a studiilor superioare economice de lunga durata (original si copie sau copie legalizata);
- alte diplome (master) sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate (original si copie sau copie legalizata);
- curriculum vitae model european, conform HG nr.1021/2004, pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
- copie carnet de munca/adeverinta/alt document justificativ pentru dovedirea vechimii in munca de cel putin 10 ani, din care cel putin 3 ani experienta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati comerciale din sector privat;
- copie carnet de conducere categoria B;
- adeverinta medicala;
- declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiei de director al unei intreprinderi publice (disponibila aici);
- cazier judiciar si fiscal;
- scrisoare de recomandare de la ultimul loc de munca sau un loc de munca anterior;
Dosarele se pot depune pana la data de 18.07.2013 la sediul societatii din Sibiu Soseaua Alba Iulia nr.68, telefon de contact 0269/21.00.95.

Criteriile de selectie ale candidatilor pentru functia de director productie sunt urmatoarele:
- studii superioare constructii drumuri si poduri de lunga durata;
- vechime in munca de cel putin 10 ani, din care cel putin 3 ani experienta relevanta in consultanta in management sau activitate de conducere in intreprinderi publice sau societati comerciale din sectorul privat;
- sa nu figureze cu inscrisuri in cazierul judiciar sau fiscal;
- sa indeplineasca criteriile prevazute de art.6 alin.2, art.73 indice 1 si de art.153 indice 13 din Legea nr.31/1990, republicata si actualizata, privind societatile comerciale.

Acte necesare depunerii dosarului:
- formular de inscriere (disponibil aici);
- copie carte de identitate;
- diploma de absolvire a studiilor superioare constructii drumuri si poduri de lunga durata (original si copie sau copie legalizata);
- alte diplome (master) sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate (original si copie sau copie legalizata);
- curriculum vitae model european, conform HG nr.1021/2004, pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
- copie carnet de munca/adeverinta/alt document justificativ pentru dovedirea vechimii in munca de cel putin 10 ani, din care cel putin 3 ani experienta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor inteprinderi publice sau societati comerciale din sector privat;
- copie carnet de conducere categoria B;
- adeverinta medicala;
- declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiei de director al unei intreprinderi publice (disponibila aici);
- cazier judiciar si fiscal;
- scrisoare de recomandare de la ultimul loc de munca sau un loc de munca anterior;
Dosarele se pot depune pana la data de 18.07.2013 la sediul societatii din Sibiu Soseaua Alba Iulia nr.68, telefon de contact 0269/21.00.95.

Selectia va fi organizata in 2 faze:
- Faza 1 - verificarea dosarelor candidatilor sub aspectul conditiilor de forma si fond;
- Faza 2 - interviul pentru candidatii ale caror dosare au fost declarate conforme.

Calendarul de desfasurare a selectiei:
- termenul de depunere a dosarelor: 18.07.2013 ora 14.00;
- verificarea dosarelor candidatilor si afisarea pe pagina web a listei canditatilor admisi sub aspectul indeplinirii conditiilor de forma si fond : 19.07.2013 ora 16.00;
- interviul: 22.07.2013 ora 10.00 la sediul societatii;
- afisarea pe pagina de web a rezultatelor interviului si a listei candidatilor selectati spre a fi propusi aprobarii Consiliului de Administratie: 24.07.2013 ora 16.00.
Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic despre Decizia Consiliului de Administratie in data de 26.07.2013 ora 12.00.
Numele directorilor SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu se va publica si pe pagina web a societatii.