In urma anuntului privind organizarea selectiei pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, pana la termenul de depunere a dosarelor s-au inscris la selectie un numar de 5 (cinci) candidati.
Comisia de nominalizare/selectie a procedat in data de 11.06.2013 ora 14.00 la realizarea fazei 1 a selectiei - verificarea dosarelor candidatilor sub aspectul conditiilor de forma si fond pentru participarea la selectie si a hotarat urmatoarele:
- se declara admisi la prima faza a selectiei candidatii :

     - Besoiu Adrian
     - Iordan Nicola
     - Stoica Ioan
     - Marin Mihai
     - Bucura Cristian

Comisia de nominalizare/selectie a procedat in data de 17.06.2013 ora 12.00 la realizarea fazei a 2-a a selectiei (data a fost modificată conform anuntului publicat la sediul societăţii) - interviul candidatilor, care a avut ca si criterii de evaluare : Abilitătile de comunicare, Motivatia candidatului si Capacitatea managerială.
In urma interviului Comisia de nominalizare/selectie a hotărât urmatoarele:
     - se declara admisi la faza a-2-a a selectiei candidatii :

     - Besoiu Adrian
     - Iordan Nicola
     - Stoica Ioan
     - Marin Mihai
     - Bucura Cristian

Numirea membrilor Consiliului de Administratie
Comisia de nominalizare/selectie va inainta Consiliului de administratie procesul verbal privind selectia efectuata si candidatii propusi pentru postul de membru al Consiliului de Administratie dintre cei care au declaraţi admisi.
Consiliul de administratie în funcţie va înainta la data 27.06.2013 către Adunarea generală a Actionarilor, propunerea noilor membrii ai Consiliului de Administratie, cu care se va incheia ulterior un contract de mandat conform prevederilor OUG 109/2011.
Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic despre hotararea AGA în data de 27.06.2013 ora 16.00. Numele membrilor Consiliului de Administratie se va publica si pe pagina web.