11 septembrie 2017 SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI în procesul de recrutare pentru poziția de Director general, economic și de producție la Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. Sibiu

click pentru vizualizare

4 septembrie 2017 Lista scurta a candidatilor pentru functia de Director General, Director Economic si Director de Productie la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu

click pentru vizualizare

30 august 2017 Convocator Adunare Generala a Actionarilor pentru data de 28.09.2017, ora 15:00

click pentru vizualizare

17 august 2017 RAPORT privind executia mandatului in trim.II 2017

click pentru vizualizare

31 iulie 2017 ANUNŢ privind selecția pentru posturile de director – general, economic și producție - la Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu

click pentru vizualizare

11 iulie 2017 Anunt licitatie deschisa

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul Cirta XI", amplasat in extravilanul localitatii Cirta, tarla 50, parcelele 1150/88-1150/91.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activităţii pentru care se solicita autorizaţia de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-15,00 si vineri intre orele 9,00-13,00.
Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Sibiu, (in termen de 15 zile de la data aparitiei anuntului).

23 iunie 2017 Anunt licitatie deschisa

S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. SIBIU, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba-Iulia, nr.68, organizeaza licitatie deschisa pentru achizitionarea de Mixtura asfaltica BAPC 16 in cantitate de 10.000 tone. In acest sens orice operator economic interesat trebuie sa transmita o cerere scrisa la e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numarul de fax 0269235885 prin care sa solicite documentatia de atribuire, pana la data de vineri 30.06.2017, ora 9:00.
Oferta se va depune respectand cerintele din fisa de date si caietul de sarcini, pana la data de vineri 14.07.2017, ora 9ºº, la Secretariatul S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. SIBIU, din Soseaua Alba-Iulia, Nr.68.

22 mai 2017 Raportul executiei mandatului directorilor pe Trimestrul I 2017

click pentru vizualizare

18 mai 2017 Anunt licitatie deschisa

S.C. "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba-Iulia, nr.68, organizeaza licitatie deschisa pentru achizitionarea de motorina si benzina. In acest sens orice operator economic interesat trebuie sa transmita o cerere scrisa la e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numarul de fax 0269235885 prin care sa solicite documentatia de atribuire, pana la data de 23.05.2017, ora 9:00.
Oferta se va depune respectand cerintele din fisa de date si caietul de sarcini, pana la data de 26.05.2017, ora 9ºº, la Secretariatul S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. SIBIU, din Soseaua Alba-Iulia, Nr.68.

17 mai 2017 Anunt mediatizare

S.C. "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, titulara a proiectului "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta XI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, proiect propus a fi amplasat in terasa raului Cirtisoara, mal drept, extravilan, comuna Cirta, Lunca 50, parcelele 1150/88 – 1150/91, judetul Sibiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, in zilele de luni - vineri intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

27 aprilie 2017 Convocator al Adunarii Generale a Actionarilor a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu pentru data de 25.05.2017

click pentru vizualizare

Ordine de zi suplimentara
click
pentru vizualizare

Proiecte de hotarare
click
pentru vizualizare

Hotarari ale Adunarii Generale ale Actionarilor
click
pentru vizualizare

Raportul administratorilor
click
pentru vizualizare

Bilant contabil 2016
click
pentru vizualizare

Profilul Consiliului de Administratie
click
pentru vizualizare

13 aprilie 2017 Informare

Aceasta informare este efectuata de S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul social in Sibiu, judetul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68, telefon 0269-21 00 95, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Nationala "Apele Romane"...
citeste tot anuntul

07 aprilie 2017 Anunt de mediatizare


S.C. "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta XI", propus a fi amplasat in Cirta, extravilan, tarla 50, nr. top 1150/88 – 1150/91, judetul Sibiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, in zilele de luni - joi intre orele 9,00-15,00 si vineri intre orele 9,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A.

05 aprilie 2017 Licitatie deschisa pentru achizitionarea de bitum rutier D70/100

"S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. SIBIU, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba-Iulia, nr.68, organizeaza licitatie deschisa pentru achizitionarea de bitum rutier...
citeste tot anuntul

13 februarie 2017 Raportul Directorului General trimestrul IV 2016

click pentru vizualizare

13 februarie 2017 Convocator Adunare Generala a Actionarilor 23.02.2017, ora 16:00

Convocator AGA 23.02.2017
click
pentru vizualizare

Raportul administratorilor privind administrarea SC Drumuri si Poduri SA sem. II 2016
click
pentru vizualizare

20 decembrie 2016 Convocator Adunare Generala a Actionarilor 22.12.2016

Convocator AGA 22.12.2016
click
pentru vizualizare

PROIECT DE HOTARARE privind incetarea mandatului prin demisie a domnului Constantin Sovaiala din functia de administrator
click
pentru vizualizare

Hotarirea 10 privind demisia din calitatea de administrator la SC DRUMURI si PODURI SA Sibiu a Dlui. Sovaiala Constantin
click
pentru vizualizare

07 noiembrie 2016 Raport privind executia mandatului directorilor in trim III 2016

click pentru vizualizare

27 octombrie 2016 Convocator Adunare Generala a Actionarilor 24.11.2016

Convocator AGA 24.11.2016
click
pentru vizualizare

Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului Sovaiala Constantin
click
pentru vizualizare

Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat
click
pentru vizualizare

Proiect de hotarare privin aprobarea documentatie de licitatie si vanzare teren Medias
click
pentru vizualizare

Hotararea 8 privind angajarea unui avocat
click
pentru vizualizare

Hotararea 9 privind prelungirea mandatului de administrator la SC DRUMURI si PODURI SA Sibiu
click
pentru vizualizare

18 august 2016 Raportul privind executia mandatului in trimestrul II 2016

click pentru vizualizare

29 iulie 2016 Convocator AGA pentru data de 25.08.2016

click pentru vizualizare

29 iulie 2016 Hotarari AGA

Hotararea Nr. 6
click
pentru vizualizare

Hotararea Nr. 7
click
pentru vizualizare

01 iulie 2016 Covocator AGA, Proiect de hotarare

Convocator AGA 28.07.2016
click
pentru vizualizare

Proiect de hotarare privind vacantarea unui mandat
click
pentru vizualizare

Proiect de hotarare privind completarea si modificarea art. 1 a Hotararii AGA 5/26.07.2013
click
pentru vizualizare

31 mai 2016 Anunt mediatizare in vederea emiterii Autorizatiei de mediu

In conformitate cu reglementarile Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, privind publicarea anunturilor de mediatizare in vederea emiterii Autorizatiei de mediu... citeste tot anuntul

27 mai 2016 Hotarari AGA

Hotararea AGA NR.2 privind imputernicirea domnului Besoiu Adrian în vederea semnarii Hotararilor AGA la SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu pentru anul 2016
citeste HOTARAREA NR.2

Hotararea AGA NR.3 privind aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie nr.2409/19.05.2016 al SC Drumuri şi Poduri SA Sibiu, privind administrarea societăţii în exerciţiul financiar 2015, conform anexei, precum si aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie
citeste HOTARAREA NR.3

Hotararea AGA NR.4 privind aprobarea Bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu şi repartizarea profitului pe anul 2015
citeste HOTARAREA NR.4

HOTARAREA NR.5 privind aprobarea majorării capitalului social a SC Drumuri şi Poduri SA Sibiu, cu suma de 1.272.815 lei reprezentând aport în numerar al acţionarului, precum si stabilirea destinaţiei alocării acestei sume
citeste HOTARAREA NR.5

25 mai 2016 Raportul privind executia mandatului in trimestrul I 2016

click pentru vizualizare

20 mai 2015 CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE a Actionarilor a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU 26.05.2016

Convocator AGA 26.05.2016
click
pentru vizualizare

Raportul Administratorilor pe anul 2015
click
pentru vizualizare

Imputernicire Besoiu Adrian, aprobarea raportului administratorilor si aprobarea bilantului contabil
click
pentru vizualizare

05 aprilie 2016 Anunt mediatizare Cirta X

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, titulara a proiectul "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta X", anunta... citeste tot anuntul

24 martie 2016 Anunt licitatie deschisa

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba-Iulia, nr.68, organizeaza licitatie deschisa... citeste tot anuntul

14 martie 2016 Anunt licitatie deschisa

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba-Iulia, nr.68, organizeaza licitatie deschisa... citeste tot anuntul

24 februarie 2016 CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE a Actionarilor a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU

Convocator AGA 31 martie 2016
click
pentru vizualizare

Raportul CA a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU semestrul II 2015
click
pentru vizualizare

11 februarie 2015 RAPORT privind executia mandatului in trimestrul al -IV-lea al anului 2015

click pentru vizualizare

09 februarie 2016 Anunt mediatizare CIRTA X

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul... citeste tot anuntul

11 decembrie 2015 CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE a Actionarilor a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU

Convocator AGA 17 decembrie 2015
click
pentru vizualizare

Proiect de hotarare AGA - aprobare auditare situatii financiare decembrie 2015
click
pentru vizualizare

02 noiembrie 2015 RAPORT privind executia mandatului in trimestrul al -III-lea al anului 2015

click pentru vizualizare

22 septembrie 2015 Cerere si selectie de oferte

click pentru vizualizare

27 august 2015 Cerere si selectie de oferte

click pentru vizualizare

20 august 2015 CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE a Actionarilor a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU

Convocator AGA 27 august 2015
click
pentru vizualizare

Raportul CA a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU semestrul I 2015
click
pentru vizualizare

13 august 2015 Cerere si selectie de oferte

click pentru vizualizare

03 august 2015 Raport privind executia mandatului DirectoruluiGeneral in trimestrul II 2015

click pentru vizualizare

20 iulie 2015 Cerere si selectie oferte servicii de paza

click pentru vizualizare

06 iunie 2015 Cerere de oferta

click pentru vizualizare

04 iunie 2015 Anunt mediatizare CIRTA IX

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea... citeste tot anuntul

28 mai 2015 Hotararea AGA nr. 5 din 28-05-2015

click pentru vizualizare

28 mai 2015 Hotararea AGA nr. 4 din 28-05-2015

click pentru vizualizare

28 mai 2015 Hotararea AGA nr. 3 din 28-05-2015

click pentru vizualizare

22 mai 2015 CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE a Actionarilor a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU

Convocator AGA 28 mai 2015
click
pentru vizualizare

Proiect de Hotarare AGA. Aprobare raport CA exercitiu financiar 2014
click
pentru vizualizare

Raport CA exercitiu financiar 2014
click
pentru vizualizare

Proiect de Hotarare AGA. Aprobare Bilant 2014
click
pentru vizualizare

Bilant 31-12-2014
click
pentru vizualizare

Proiect de Hotarare AGA. Majorare capital
click
pentru vizualizare

Lista achizitii
click
pentru vizualizare

22 mai 2015 RAPORT privind executia mandatului directorului general in trim. I 2015

click pentru vizualizare

24 aprilie 2015 Convocator al Adunarii Generale a Actionarilor a SC DRUMURISI PODURI SA SIBIU - 29 aprilie 2015

click pentru vizualizare

01 aprilie 2015 CERERE SI SELECTIE DE OFERTE

click pentru vizualizare

26 februarie 2015 ANUNT LICITATIE DESCHISA

click pentru vizualizare

19 februarie 2015 Anunt mediatizare CIRTA IX

S.C. “Drumuri si Poduri” S.A. Sibiu, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, în categoria celor care... citeste tot anuntul

12 februarie 2015 Hotararea AGA nr. 2 din 12-02-2015

click pentru vizualizare

12 februarie 2015 Hotararea AGA nr. 1 din 12-02-2015

click pentru vizualizare

05 februarie 2015 Proiect de Hotarare privind aprobarea B.V.C. la SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu pentru anul 2015

click pentru vizualizare

05 februarie 2015 Convocator al Adunarii Generale a Actionarilor a SC DRUMURISI PODURI SA SIBIU - 12 februarie 2015

click pentru vizualizare

05 februarie 2015 RAPORT privind executia mandatului directorului general in trim. IV 2014

click pentru vizualizare

05 februarie 2015 Raportul CA a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU semestrul al II lea 2014

click pentru vizualizare

13 ianuarie 2015 Anunt licitatie deschisa

click pentru vizualizare

03 decembrie 2014 Anunt mediatizare CIRTA IX

S.C. "Drumuri si Poduri" S.A. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta IX"... citeste tot anuntul

13 noiembrie 2014 Cerere de oferta

click pentru vizualizare

6 noiembrie 2014 Cerere de oferta

click pentru vizualizare

29 octombrie 2014 RAPORT privind executia mandatului in trim. III 2014

click pentru vizualizare

07 octombrie 2014 Cerere de oferta

click pentru vizualizare

28 iulie 2014 Raport executie mandat director general trim. II 2014

click pentru vizualizare

28 iulie 2014 Raportul CA a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU semestrul I 2014

click pentru vizualizare

14 iulie 2014 Convocator al Adunarii Generale Ordinare a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU

click pentru vizualizare

30 mai 2014 Raport executie mandat director general trim. I 2014

click pentru vizualizare

30 mai 2014 Raportul auditorului independent privind exercitiul financiar an 2013

click pentru vizualizare

30 mai 2014 Hotararea AGA nr.6 din 2014

click pentru vizualizare

30 mai 2014 Hotararea AGA nr.5 din 2014

click pentru vizualizare

30 mai 2014 Hotararea AGA nr.4 din 2014

click pentru vizualizare

30 mai 2014 Raportul CA pentru exercitiul financiar 2013

click pentru vizualizare

20 mai 2014 CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE extraordinare a Actionarilor a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU

click pentru vizualizare

20 mai 2014 CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE a Actionarilor a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU

click pentru vizualizare

10 mai 2014 ANUNT LICITATIE DESCHISA

click pentru vizualizare

06 mai 2014  

S.C. S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68, anunta publicul interesat ...citeste tot anuntul

25 martie 2014  

Având în vedere Hotărârea AGA nr.2/27.03.2014 si Hotararea A.G.A. din data de 27.06.2013, administrarea SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU citeste tot anuntul

25 martie 2014 Hotărârea AGA nr.3 / 2014

click pentru vizualizare

25 martie 2014 Hotărârea AGA nr.2 / 2014

click pentru vizualizare

17 martie 2014  

Comisia de nominalizare/selectie a procedat in data de 10.03.2014 ora 14.00 la realizarea fazei a-2-a a selectiei- interviul candidatilor, care a avut ca si criterii de evaluare -Abilitătile de comunicare, Motivatia candidatului si Capacitatea managerială- si a hotărât urmatoarele:citeste tot anuntul

10 martie 2014 CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE a Actionarilor a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU - 27.03.2014

click pentru vizualizare

05 martie 2014  

În urma anuntului privind organizarea selectiei "pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu", pana la termenul de depunere a actelor a fost înregistrat un singur dosar: citeste tot anuntul

28 februarie 2014 RAPORT asupra activitatii de administrare a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu pe semestrul al II-lea al anului 2013

click pentru vizualizare

28 februarie 2014 RAPORT privind executia mandatului directorului general al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, trimestrul IV 2013

click pentru vizualizare

28 februarie 2014 Hotărârea AGA nr.1 / 2014

click pentru vizualizare

21 februarie 2014 Anunţ pentru selecţie membrii în Consiliul de Administraţie al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu

SC Drumuri si Poduri SA Sibiu cu sediul in Sibiu Şoseaua Alba Iulia nr.68, judetul Sibiu, organizează selectie pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administratie al societatii, în conformitate cu prevederile art.29 alin.2, alin.7 din OUG 109/2011 citeste tot anuntul

18 februarie 2014 CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE Ordinare a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU - 27.02.2014

clickpentru vizualizare

18 decembrie 2013  

S.C. “Drumuri si Poduri” S.A. Sibiu, titulara a proiectul “Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta VIII”,...citeste tot anuntul

28 noiembrie 2013 ANUNT LICITATIE DESCHISA

click pentru vizualizare

08 noiembrie 2013 ANUNT PUBLIC

S.C. „Drumuri si Poduri” S.A. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare temporara agregate minerale balastiera Cirta, perimetrul de exploatare Cirta VIII”, propus a fi amplasat in terasa raului Cirtisoara, mal drept, extravilan, comuna Cirta, Lunca 50, judetul Sibiu.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, in zilele de luni - joi intre orele 9,00-15,00 si vineri, intre orele 9,00-14,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A.

07 noiembrie2013 Hotararea Nr.8 AGA

click pentru vizualizare

06 noiembrie 2013 ANUNT LICITATIE DESCHISA

click pentru vizualizare

05 noiembrie 2013 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii

click pentru vizualizare

25 octombrie 2013 CONVOCATOR al ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU - 31.10.2013

click pentru vizualizare

03 octombrie 2013 ANUNT LICITATIE DESEURI METALICE

click pentru vizualizare

02 octombrie 2013 Hotararea Nr.7 AGA

click pentru vizualizare

septembrie 2013 CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU - 26.09.2013

click pentru vizualizare

iulie 2013 HOTARAREA CJ 173 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu

click pentru vizualizare

24 iulie 2013  

Comitetul de nominalizare si remunerare constituit pentru evaluarea/selectia candidatilor pentru functiile de directori a procedat in data de 22.07.2013 ora 10.00 la realizarea fazei a 2-a a selectiei - interviul candidatilor, care a avut ca si criterii de evaluare : citeste tot anuntul

19 iulie 2013  

In urma anuntului privind organizarea procedurii de evaluare/selectie prealabila a candidatilor pentru functiile de director general, director economic si director de productie la SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, ... citeste tot anuntul

15 iulie 2013 Anunt pentru selectie director general, director economic si director productie la SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu

SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr.68, judetul Sibiu, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 (privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice), organizeaza selectia citeste tot anuntul

28 iunie 2013  

Administrarea SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU este asigurata de Consiliul de Administratie, numit pe o perioada de 4 ani prin Hotararea A.G.A. din data de 27.06.2013, citeste tot anuntul

18 iunie 2013  

In urma anuntului privind organizarea selectiei pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, pana la termenul de depunere a dosarelor s-au inscris la selectie un numar de 5 (cinci) candidati. citeste tot anuntul

03 iunie 2013 Anunţ pentru selecţie membrii în Consiliul de Administraţie al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu

SC Drumuri si Poduri SA Sibiu cu sediul in Sibiu Şoseaua Alba Iulia nr.68, judetul Sibiu, organizează selectie pentru ocuparea posturilor de membrii ai Consiliului de Administratie al societatii, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011. citeste tot anuntul